ICT moet vierde nutsvoorziening worden voor slimme stad

Het smart city-concept is zo onderhand echt tot de Nederlandse steden doorgedrongen. Niet alleen in de grote steden, maar ook in veel kleinere zijn talloze smart city- projecten van start gegaan om met behulp van technologie hun dienstverlening aan burgers en bedrijven op een hoger peil te brengen. Het doel is duidelijk, de steden hebben goed geluisterd naar wat technologie zou kunnen opleveren en zijn voortvarend aan de slag gegaan. Bovendien blijft het aantal nieuwe smart city-projecten groeien. Ondanks alles blijft het vooralsnog nog bij het concept. Want slimme projecten maken nog geen slimme stad. Een nieuwe nutsvoorziening kan dat veranderen. Bron: www.binnenlandsbestuur.nl